Godsmodel

 

Godsmodellen beregner varestrømme mellem geografiske områder, som fordeles på transportkæder og transportmidler. Der differentieres i modellen mellem 21 varegrupper, som er baseret på NST-2007 (klassifikationssystem for transportstatistik).

De fremtidige varestrømme beregnes på basis af en forudsat økonomisk vækst og ændringer i transportomkostninger og infrastruktur. Godsmodellen forsøger på en forenklet måde at beskrive den logistiske adfærd ved transport af en vare fra en producent til en virksomhed, der forbruger varen i deres produktion eller sælger varen videre til kunder. Den beregner således omladninger mellem eksempelvis lastbil og skib eller mellem forskellige typer af lastbiler.