Kurser

I juni 2019 indbydes der til kursus i Landstrafikmodellen version 2.0 for nye brugere. Tidligere brugere af Landstrafikmodellen version 1.2 behøver ikke at deltage og kan til gengæld orientere sig i det

opdaterede kursusmateriale til version 2.0, som gøres tilgængeligt efter kurset. 

 

Det er en forudsætning for at få adgang til Landstrafikmodellen, at bestillere af beregninger og projektledere på gennemførelse af beregningsopgaver har deltaget i det teoretiske kursus, samt at egentlige brugere har deltaget i både det teoretiske og det praktiske kursus.

 

Teoretisk kursus - 11. juni 2019 kl. 9.00-13.00 på DTU i Lyngby

Nøglepersoner i udviklingen af Landstrafikmodellen vil forklare, hvordan modellen mest hensigtsmæssigt kan anvendes til analyser af trafikale tiltag, og give en introduktion til de metoder og data, der ligger bag modellens forskellige komponenter.

Kurset henvender sig både til personer, som ventes at have et overordnet ansvar for at bestille, tilrettelægge og anvende modelberegninger, og til personer, som ventes at være egentlige brugere af modellen.

Gebyr pr. deltager: 3.000 kr.

Tilmelding til teoretisk kursus her

 

Praktisk kursus - 17. juni 2019 kl. 9.00-16.30 på DTU i Lyngby

Forudsætning: deltagelse i det teoretiske kursus

Nye brugere vil blive instrueret i, hvordan modelberegninger gennemføres i praksis. I kurset gennemgås ved brug af demonstrationer, hvordan et beregningsscenarie sammensættes af forskellige dataelementer og konfigurationer, og hvordan værktøjer til at tilrette scenariedata og præsentere resultater betjenes.

Der udleveres øvelser, som deltagerne kan gå hjem og arbejde med, når de lejer sig ind i servermiljøet.

Gebyr pr. deltager: 1.500 kr.

Tilmelding til praktisk kursus her

 

Øvelseskursus af en halv dags varighed - afholdes tidligst i september 2019 

Gennemførelse forudsætter et tilstrækkeligt antal tilmeldinger

Forudsætning: deltagelse i det teoretiske kursus

Deltagerne inviteres til at arbejde med praktiske øvelser i tilretning af vejnetsscenarier og køreplansscenarier, samt andre opgaver inden for konfiguration af beregninger og behandling af resultater. Øvelseskurset er et valgfrit supplement til det praktiske kursus.

Deltagerne vil få udstrakt indflydelse på indholdet og kan selv vælge, om der tages udgangspunkt i de udleverede øvelser, eller i konkrete opgaver i deres egen virksomhed.

Gebyr pr. deltager: 1.500 kr.

Tilmelding til øvelseskursus: Kontakt yana@dtu.dk.