Om modellen

Formålet med Landstrafikmodellen (LTM) er at forbedre beslutningsgrundlaget for planlægning og investeringer i trafiksystemet. Det omfatter bl.a. mulighed for at belyse, hvorledes udvikling i demografi og økonomi påvirker transportomfanget, herunder overflytninger mellem transportformer. LTM dækker geografisk ture inden for Danmark, mellem Danmark og udlandet samt transitture.

Landstrafikmodellen er udviklet til at belyse de overordnede trafikstrømme i Danmark samt mellem Danmark og udland. Modellen er dermed i den nuværende version eksempelvis ikke beregnet til at belyse konsekvenser for den lokale trafik.

Det kræver stor faglig viden og erfaring at anvende en trafikmodel, forstå dens begrænsninger og fortolke resultater fra modellen. Derfor kræves det også, at brugerne af LTM har deltaget i både et teoretisk og et praktisk kursus for at sikre en korrekt brug af modellen samt reducere misbrug og misfortolkning af resultater.
Læs mere om kurser i LTM her

Flere detaljer om Landstrafikmodellen under generel information.