LTM version 2.0

Herunder findes dokumentation for LTM version 2.0/2.1 i form af notater, teknisk dokumentation, brugervejledninger og kursuspræsentationer - opdateres løbende

 

Notater

Dokumentation af modellens kvalitet og baggrundsnotater

 

Forudsætninger for LTM 2.0

Forudsætninger for LTM 2.0 og opgraderinger ift. LTM 1.1

 

Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 2.0

Fortolkning af outputresultater for prognoseberegninger holdt op i mod tilsvarende resultater for LTM 1.1

 

[Følsomheden i efterspørgselsmodellen] (kommer senere)

Følsomheden i efterspørgselsmodellen - sammenlignet med tidligere versioner. Generelle følsomheder, samt Storebælt, Øresund og Femern

 

 

Teknisk dokumentation

Dokumentation af selve modellen

 

Diagram over modellen

Overordnet flowchart over modellen (Level 2)

 

Diagrammer over delmodeller UDKAST - kræver login til LTM Support portal

Flowcharts over delmodeller (Level 3) UDKAST

 

[Tabeldokumentation] (kommer senere - indtil videre henvises til tabeldokumentation for vers. 1.1)

Oversigt og beskrivelse af alle LTM-tabeller og -felter 

 

 

Brugervejledninger

Vejledende notater, vejledninger og tutorials

 

[Beskrivelse af anvendelse, muligheder og begrænsninger ved LTM 2.0] (kommer snart)

Anvendelsesområder og begrænsninger ved LTM 2.0 - hvilke projekter er egnede og hvilke er uegnede

 

Vejledning i beregningsscenarier

Omfatter både teknisk brugervejledning i LTM Manager konkret vejledning i overvejelser/anbefalinger om antal iterationer, startmatricer mm.

 

Vejnetscenarier i LTM 2.0

Vejledning i vejnetscenarier og vejneteditering

 

Opstilling og editering af krydsdata

Vejledning i opstilling og editering af krydsdata

 

Vejledning i kollektive netværksscenarier

Tutorial i oprettelse og editering af kollektive trafikscenarier, linjer og køreplaner

 

 

Præsentationer

Slides fra afholdte kurser i LTM

 

Teoretisk kursus (afholdt 11.06.2019):

 

Indledning

Velkomst og introduktion til LTM v. Otto Anker Nielsen og Søren Hasling Pause

 

Efterspørgselsmodel

Forudsætninger og modellering af efterspørgsel v. Jeppe Rich

 

Godsmodel

Gennemgang af Godstrafikmodellen v. Christian Overgård Hansen

 

Bilrutevalgsmodel 

Vejvalgsmodellen og modellering af trængsel v. Thomas Kjær Rasmussen

 

Kollektiv rutevalgsmodel

Køreplansbaseret rutevalgsmodel og matricer for kollektiv trafik v. Otto Anker Nielsen

  

Muligheder og begrænsninger

Usikkerhed, kvalitetssikring, muligheder og begrænsninger v. Otto Anker Nielsen

 

Servermiljø og support

Orientering om servermiljø og modelsupport v. Yalda Naftchi

 

 

Praktisk kursus (afholdt 17.06.2019):

 

Indledning

Velkomst og introduktion til praktisk kursus v. Søren Hasling Pause

 

Servermiljø og lånevilkår

Arkitektur og adgang til servermiljø på DTU v. Timothy Patrick Needham

 

LTM Manager og scenariestyring

Introduktion til LTM Manager og scenarier v. Stephen Cochrane

 

Beregninger

Oversigt over beregningsgangen v. Søren Hasling Pause

 

Modelresultater

Outputmodul og modelresultater v. Stephen Cochrane 

 

Vejnetsscenarier

Gennemgang af vejnetsdata og -editering v. Søren Hasling Pause

 

Køreplansscenarier og kollektiv infrastruktur

Editering af kollektive trafiklinjer og -køreplaner v. Stephen Cochrane

 

 

Videoer

Videoer fra afholdte kurser i LTM

 

Videoer fra Praktisk kursus (afholdt 17.06.2019) - kræver login til LTM Support portal