Adgang til modellen

Enhver organisation kan bruge Landstrafikmodellen ved at leje sig i et servermiljø hos Transport DTU. 

I forbindelse med den forudgående validering af Landstrafikmodellen har styrelser under Transportministeriet siden 2013 haft adgang til servermiljøet og det tilhørende supportforum, som blevet udviklet løbende ud fra brugernes ønsker og behov. Transport DTU ser frem til at tage imod en bred kreds af nye brugere.

Kapaciteten i servermiljøet udvides efter behov, men i tilfælde af stor efterspørgsel må der forventes en vis ventetid på at få adgang til en beregningsmaskine. Det gælder navnlig i perioden lige efter frigivelsen. Derfor opfordres organisationer, der påtænker at bruge modellen, til at meddele det til Transport DTU i god tid forinden.

Ugentlig leje

Selve Landstrafikmodellen stilles gratis til rådighed for brugerne, og lejen for beregningskapacitet dækker Transport DTU's udgifter til hardware, softwarelicenser, teknisk drift og modelsupport.

Den ugentlige leje er 6.500 kr. pr. beregningsmaskine og 1.300 kr. pr. editeringsmaskine ekskl. moms. Hvis lejen ændres, vil de priser, der var annonceret på tidspunktet for en reservering, være gældende for hele reservationsperioden.

Det er en forudsætning for at få adgang til Landstrafikmodellen, at bestillere af beregninger og projektledere på gennemførelse af beregningsopgaver har deltaget i et teoretiske kursus, samt at egentlige brugere har deltaget i både et teoretiske og et praktiske kursus. Begge kurser udbydes af Transport DTU efter behov.

 

Læs mere om de forestående kurser her.

 

Spørgsmål om adgang til modellen bedes rettet til LTMSupport@dtu.dk