Videre udvikling og tidsplan

Der udvikles i øjeblikket en ny version af Landstrafikmodellen kaldet version 2.0.

Landstrafikmodellen version 2.0
Den vigtigste nyhed i LTM 2.0 er at modellen går fra at være en døgnmodel til at være opdelt i 10 tidsperioder. Det betyder at det vil være muligt langt bedre at modellere trængsel på veje i myldretiden. Modellens vejnet er suppleret med detaljerede oplysninger om alle væsentlige vejkryds og bliver samtidig forfinet med en mere detaljeret vejnet, således at betydningen af trængslen i kryds inddrages i rutevalget.

Efterspørgselsmodellen er bl.a. suppleret med cost-sharing og inddragelse af befordringsfradrag, og reestimeret på basis af de seneste TU-data. Modellen for de internationale rejser er forbedret i Øresundsregionen baseret på et forbedret datagrundlag. Der er opstillet en ny flymodel baseret på et opdateret datagrundlag og modellen indeholder access-egress ture med bil og kollektiv trafik til lufthavnen.

Endelig er nye basismatricer for de 10 tidsperioder opstillet på basis af opdaterede og validerede tællinger.

Landstrafikmodellen version 2.0 planlægges at kunne frigives medio-ultimo 2018.

Videre udvikling
Landstrafikmodellen version 2.0 og en eventuel fremtidig version 3.0, baseres på samme geografiske detaljering. Det vil sige, at modellerne fokuserer på de mere overordnede trafikstrømme og projekter, som har en vis landsdækkende betydning.

Det er, som en del af landstrafikmodelsystemet, målet på sigt at udvikle regionale modeller med en mere detaljeret geografisk opløsning. Herved vil det blive muligt at modellere konsekvenser af lokale trafikinvesteringer og cykeltrafik i specielt byområderne.