Videre udvikling og tidsplan

Der udvikles henover 2016 en ny version af Landstrafikmodellen (LTM 2.0).

Landstrafikmodellen version 2.0 

Den nye version indeholder først og fremmest:

  • En bedre beskrivelse og beregning af trængsel i vejnettet, idet hverdagsdøgntrafikken opdeles i 10 tidsbånd og der indføres modellering af forsinkelser i kryds
  • For det andet forbedres den internationale model, herunder en bedre modellering af flytrafik, som er svagt beskrevet i LTM 1.1
  • For det tredje foretages i forbindelse med opdeling i tidsbånd en ny beregning af basismatricerne for 2010
  • For det fjerde foretages en vis sanering af turformål og udenlandske zoner, så der opnås større konsistens på tværs af transportmidler.

Landstrafikmodellen version 2.0 planlægges at kunne frigives primo 2017.

Landstrafikmodellen version 3.0 

Der planlægges en version LTM 3.0, som primært omfatter en ændring af den kollektive rutevalgsmodel. Den nuværende version af LTM benytter en køreplansbaseret rutevalgsmodel. Det giver muligheder for meget nøjagtige beregninger af rejsetider og korrespondancer.

Det er imidlertid vanskeligt og meget tidskrævende at opstille køreplaner for specielt bustrafikken i fremtidige år. Der udvikles derfor en rutevalgsmodel, som er en kombineret køreplansbaseret og frekvensbaseret model. Målet er fortsat at kunne modellere togtrafikken på basis af eksakte køreplaner, mens bustrafikken indlægges på basis af køretider og antal afgange.

Denne version er planlagt til frigivelse primo 2018.

De kommende versioner (LTM 2.0 og 3.0) baseres på samme geografiske detaljering. Det vil sige, at modellerne fokuser på de mere overordnede trafikstrømme og projekter, som har en vis landsdækkende betydning.

Det er, som en del af landstrafikmodelsystemet, målet at udvikle regionale modeller med en mere detaljeret geografisk opløsning. Herved vil det blive muligt at modellere konsekvenser af lokale trafikinvesteringer og cykeltrafik i specielt byområderne.