Udviklingsteamet

Udvikling, opdatering og drift af Landstrafikmodellen (LTM) er organisatorisk forankret på DTU.
Pr. 1. maj 2016 er Landstrafikmodellen knyttet til det tværgående Transport DTU center forankret på instituttet DTU Management. 

I udviklingsarbejdet indgår transportmodelleringsforskere fra flere af universitets forskningsgrupper, og der samarbejdes med en række eksterne parter, såvel i Danmark som internationalt. De største eksterne bidragydere til arbejdet har hidtil været:

Projektet ledes af en styregruppe med repræsentanter fra Transport- og Bygningsministeriet, Trafik- og Byggestyrelsen, Banedanmark, Sund & Bælt og Transport DTU. 

 


I udviklingsfasen refererer projektet til en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra Transportministeriet, DTU Transport og styrelser under Transportministeriet. Desuden er nedsat en faglig valideringsgruppe med bred repræsentation fra den aktuelle brugerkreds, med det formål at sikre fælles forståelse af og dialog om hvordan modellen fungerer og dens resultater skal forstås.

Når LTM overgår til egentlig drift vil Data- og Modelcenters styregruppe få ansvar for at sikre, at drift og support fungerer som ønsket og at modellens konkrete anvendelse sker på en fagligt korrekt måde. 

I udviklingsfasen refererer projektet til en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra Transportministeriet, DTU Transport og styrelser under Transportministeriet. Desuden er nedsat en faglig valideringsgruppe med bred repræsentation fra den aktuelle brugerkreds, med det formål at sikre fælles forståelse af og dialog om hvordan modellen fungerer og dens resultater skal forstås.

Når LTM overgår til egentlig drift vil Data- og Modelcenters styregruppe få ansvar for at sikre, at drift og support fungerer som ønsket og at modellens konkrete anvendelse sker på en fagligt korrekt måde.