Status for arbejdet med Landstrafikmodellen

Den vigtigste nyhed i LTM 2.0 er at modellen går fra at være en døgnmodel til at være opdelt i 10 tidsperioder. Det betyder at det vil være muligt langt bedre at modellerer trængsel på veje i myldretiden. Modellens vejnet er suppleret med detaljerede oplysninger om alle væsentlige vejkryds og bliver samtidig forfinet med en mere detaljeret vejnet, således at betydningen af trængslen i kryds inddrages i rutevalget.

 

Efterspørgselsmodellen er bl.a. suppleret med cost-sharing og inddragelse af befordringsfradrag, og reestimeret på basis af de seneste TU-data. Modellen for de internationale rejser er forbedret i Øresundsregionen baseret på et forbedret datagrundlag. Der er opstillet en ny flymodel baseret på et opdateret datagrundlag og modellen indeholder access-egress ture med bil og kollektiv trafik til lufthavnen.

 

Endelig er nye basismatricer for de 10 tidsperioder opstillet på basis af opdaterede og validerede tællinger