Status for arbejdet med Landstrafikmodellen

Landstrafikmodellen version 1.1 (LTM 1.1) frigives primo 2016 til generel brug. Modellen er henover sommer og efterår 2015 blevet testet og valideret med fokus på den indenlandske transport bistået af Vejdirektoratet, Trafik- og Byggestyrelse og Banedanmark.

Arbejdet med landstrafikmodelsystemet er langt fra afsluttet med version 1.1. Der foregår således i øjeblikket udvikling af LTM 2.0, som bl.a. omfatter forbedret modellering af trængsel i vejnettet, en bedre flymodel og forbedret modellering af den internationale trafik. Den nye version af modellen forventes at kunne frigives primo 2017.