Baggrund

Med den politiske aftale En Grøn Transportpolitik fra 2009 blev der truffet beslutning om at udvikle en Landstrafikmodel for Danmark.

Det overordnede formål var at styrke grundlaget for planlægning på transportområdet. Med oplægget til et nationalt modelsystem tog den daværende regering tråden op fra Infrastrukturkommissionens anbefalinger. Her blev der peget på et stort behov for forbedring af beslutningsgrundlaget på transportområdet og i særlig grad på manglen af et nationalt trafikmodelsystem.

Danmark følger dermed i fodsporene på andre lande som Holland, Storbritannien, Sverige og Norge, som har haft landstrafikmodeller i mange år.